Un any més el Servei Català de la Salut t i la CAMFiC us presentem el projecte de l’ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT. Aquest projecte s’ adreça als professionals de la salut que intervenen en la prescripció, la dispensació i el seguiment dels medicaments així com el consell de medicaments als ciutadans. L’ objectiu es oferir formació en actualització farmacoterapèutica de patologies prevalents a l'atenció primària, l'ús racional del medicament orientat a la cronicitat i la seguretat en l'ús dels medicaments, seguint les línies estratègiques del Pla de salut i del Servei Català de la Salut.

El projecte consta de tres accions formatives concretes:

 • 1. Cursos on-line
 • 2. Videoconferències
 • 3. Minipíndoles

Destinataris:
Metges, infermeres, farmacòlegs i farmacèutics dels equips d'atenció primària, farmacèutics de les oficines de farmàcia, i aquest any, com a novetat, professionals dels centres sociosanitaris, de tot el territori català.

Quadre Docent:
Professionals de l'Atenció Primària, membres dels grups de treball de la CAMFiC, farmacòlegs, farmacèutics i/o altres professionals sanitaris de diferents àmbits experts en el tema.
Totes les activitats estan acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries.

1.- Cursos online


2.- Videoconferències Inscriu-te • Inici: 05/06/2024 - Finalització: 20/12/2024
 • Actualització en el tractament del tabaquisme
 • Dengue. Una realitat al nostre país
 • Prescripció i l'ús racional dels antidepressius per al tractament de la depressió: abordatge de l'episodi depressiu agut I
 • Prescripció i l'ús racional dels antidepressius per al tractament de la depressió: abordatge de l'episodi depressiu agut II
 • Abordatge del pacient autoimmune
 • Pacient fràgil, crònic complex i avançat: de la valoració de necessitats a la planificació compartida de l'Atenció Primària
 • Tractament preventiu acurat per evitar l'abús de medicació en la cefalea
 • Tota la vida sent hipertensa. HTA de llarga evolució
 • Herpes vaginal. Abordatge de la patologia herpètica a l'Atenció Primària
 • Medicament i Medi ambient
 • Educació sanitària
 • Inhibidors del cotransportador de sodi-glucosa iSGLT2 en AP
 • Monitorització continua de la glucosa en Atenció Primària
 • Actualització terapèutica en asma
 • Tractament del TDAH en adults
 • Salvant barreres per garantir l'equitat en l'accés als medicaments
 • Malalties i seguretat. Seguretat de pacients orientat al medicament
 • Entrevista clínica com a eina per adequar l'ús dels fàrmacs en disfuncions sexuals
 • APP pel control del medicament, seguiment, formentar la presa del fàrmac
 • Impacte del RBEC en la prescripció en salut mental als centres de salut. Els RBEC: una oportunitat per la mirada comunitària de la salut
 • Prevenció secundària post-IAM
 • Polifarmàcia en el pacient gran
 • Anticoagulació oral
 • Formulació Magistral
 • Adequació de la prescripció en articles ortoprotètics des d'Atenció Primària3.- MinipíndolesInscriu-te


 • Inici: 23/09/2024 - Finalització: 25/11/2024
 • Fàrmacs coadjuvants en el dolor persistent
 • Impetigen: Antibiòtics els justos!
 • Proves i antibioticoteràpia d'urgència en les ITS
 • Recursos i dispositius per a l'atenció al final de la vida
 • L'ús adequat dels antipsicòtics en la gent gran
 • Pacient que consulta per clínica respiratòria a l'Atenció Primària
 • Aplicació dels nous antidiabètics per a la malaltia cardiovascular en Atenció Primària
 • Durada del tractament de l'osteoporosi
 • Estratègies per a la deshabituació tabàquica
 • Productes d'ortopèdia